Solve Accountancy - Ellen van Harn-Zeldenrijk AA
Klachtenregeling

Klachtenregeling SolvE Accountancy

SolvE Accountancy hecht zeer veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken wij steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening en doen wij onze uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Waar gewerkt wordt, kunnen op enig moment misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Heeft u een klacht of bent u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan nodigen wij u uit dat zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een persoonlijk gesprek worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen met Ellen van Harn-Zeldenrijk AA. Na ontvangst van de klacht:

  • reageren wij telefonisch of schriftelijk om de klacht af te handelen en
  • bevestigen wij schriftelijk de ontvangst van de klacht.

Bij een reactie op de klacht geven wij aan op welke wijze wij de klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Is uw klacht met een gesprek niet naar tevredenheid verholpen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de externe kwaliteitsbeoordelaar van SolvE Accountancy: Edwin Verhoeven EVN Riskmanagement & Auditsupport via evnauditsupport@ziggo.nl

Wij vragen, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

  • naam, bedrijfsnaam;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • de reden waarom de klacht is ingediend;
  • de ondernomen acties om te komen tot een oplossing;
  • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Wilt u om bepaalde redenen uw klacht liever niet bij het accountantskantoor of EVN Riskmanagement & Auditsupport indienen? Dan kunt u de klacht aan de Klachtencommissie NBA voorleggen. Voor meer informatie raadpleeg de navolgende website: https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/

Webdsign: Reclamebureau Scriptus Design