Solve Accountancy - Ellen van Harn-Zeldenrijk AA
Privacy regels

Privacy

SolvE Accountancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
SolvE Accountancy B.V.
Tesselschadelaan 15f
1217 LG Hilversum

Persoonsgegevens die wij verwerken
SolvE Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SolvE Accountancy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@solveaccountancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SolvE Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SolvE Accountancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SolvE Accountancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

 • Jaarrekeningen, fiscale aangiften e.d. worden 7 jaar bewaard
 • Permanente gegevens van cliënten, zoals bijvoorbeeld akten en overeenkomsten, worden bewaard tot 7 jaar na het beëindigen van de cliëntrelatie

Delen van persoonsgegevens met derden
SolvE Accountancy deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. SolvE Accountancy gebruikt 3 soorten cookies, te weten:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Identificatie / authenticatie cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw website-voorkeuren te onthouden.
Analytische cookies stellen ons in staat om het gebruik van de website te analyseren. Op deze manier kunnen wij de functionaliteiten en de inhoud van de website continu verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Om GDPR-compliant te zijn delen we geen gegevens met Google en hebben we via Contentleaders een (sub)verwerkersovereenkomst met Google.

Identificatie / authenticatie cookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren na interactie met de website. Met interactie wordt bijvoorbeeld bedoeld het invullen van een contactformulier, het downloaden van een brochure of het klikken op een link na een email die je van ons hebt ontvangen. De gegevens die we bij een dergelijke interactie registreren worden nooit gedeeld met derden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Functionele cookies worden ten hoogste één jaar bewaard. Overige cookies worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons en/of voor de sub-verwerker, dan kunnen wij die kosten in rekening brengen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SolvE Accountancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@solveaccountancy.nl

Webdsign: Reclamebureau Scriptus Design