De accountant

De accountant

De term boekhouder en accountant worden in de praktijk door elkaar gebruikt. Geen probleem, het gaat in beide gevallen om een dienstverlener waarin jij je vertrouwen hebt gesteld dat jouw financiële zaken goed worden afgehandeld. Aan de accountant worden wel een aantal extra eisen gesteld ten opzichte van een boekhouder. Deze extra eisen zijn gericht op:

Opleiding en vakbekwaamheid
Accountant is een beschermde titel die je alleen mag gebruiken na afronding van de opleiding tot accountant op HBO of universiteit, aangevuld met minimaal drie jaar werkervaring.  Als accountant ben je verplicht om voortdurend opleidingen te volgen, waarop gecontroleerd wordt door de beroepsvereniging van accountants, de NBA.

Tuchtrecht
Accountants vallen onder het tuchtrecht van hun beroepsgroep. Dit betekent dat je een melding kunt maken als je vindt dat een accountant zich niet aan de regels heeft gehouden. De accountant zal zich dan moeten verantwoorden en wanneer de accountant zich inderdaad niet heeft gehouden aan de wettelijke regels volgt een strafmaatregel.

Aansprakelijkheid
Elk accountantskantoor is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit geeft je als ondernemer de zekerheid dat als je onverhoopt financiële schade lijdt door een fout van de accountant, je deze schade vergoed krijgt. Je bent daarbij niet afhankelijk van de financiële situatie van het accountantskantoor.

Waarneming
Een accountantskantoor is verplicht ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden het kantoor wordt voortgezet. Hiermee ben je verzekerd van continuïteit van de dienstverlening.

Gedragscode
Alle accountants vallen onder een gedragscode. In deze gedragscode staan een aantal belangrijke zaken geregeld waaraan de accountant zich heeft te houden. De belangrijkste zijn geheimhouding, integer handelen, objectiviteit en vakbekwaamheid. 

Solve Accountancy - Ellen van Harn-Zeldenrijk AA

Accountancy

De jaarrekening is geen verrassing.
Elke maand inzicht in je cijfers.

Advies

Verder kijken dan cijfers alleen.

Fiscaal

Fiscale zaken zonder zorgen afgewikkeld.

Webdsign: Reclamebureau Scriptus Design